Prosjekt-styrt eiendomsutvikling

Vi har mer enn 20 års erfaring med gjennomføring av prosjekter i forskjellige størrelser og segmenter.

Xproco driver i all hovedsak med å utvikle egne prosjekter, men vi er ofte partner med andre eiere.

Vi er gjerne engasjert gjennom hele verdikjeden, fra uregulert tomt, gjennom plan- og prosjektering til ferdig utviklet og bygget – klart for sluttbruker.

Våre forskjellige prosjekt-team består alltid av personer innenfor forskjellige kompetanseområder, finans, økonomi, plan, arkitektur, salg, prosjekt- og bygge-ledelse. Sammen løser vi oppgaver og utfordringer.

VÅRE PROSJEKTER

Xproco er en prosjekt-styrt eiendomsutvikler, med fokus på å skape moderne og bærekraftige fotavtrykk.

SE ALLE PROSJEKTER